Onafhankelijk Alles-in-1 aanbiedingen van alle aanbieders vergelijken
Ben Woldring
Ook bekend van Gaslicht.com!

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor internetproviders en digitale televisieaanbieders per 1-12-2012

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op internetproviders en digitale televisieaanbieders, hierna genoemd als 'aanbieders', die opgenomen willen worden in de vergelijkingen van Bencom op Internetten.nl, Totaalwijzer.nl en/of Digitelevisie.nl.

Informatieplicht

 1. De aanbieder vermeldt bij aanmelding zijn identiteit, zijn inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en zijn feitelijke adres (NAW gegevens), waarbij niet volstaan kan worden met het vermelden van een postbusnummer. De NAW gegevens zijn enkel voor intern gebruik en worden niet op de websites gepubliceerd, anders dan op het bestelformulier.
 2. De aanbieder dient ervoor zorg te dragen dat de volgende gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor degenen die gebruik maken van de dienst: a. gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie mogelijk maken, met inbegrip van zijn elektronische postadres; b. het btw-identificatienummer.
 3. Indien er voor de consument kosten verbonden zijn aan de communicatie, anders dan het normale tarief, dient dit duidelijk vermeld te worden. (bijv. het tarief van een 0900-nummer).
 4. De aanbieder dient Bencom actief en vooraf te informeren over (prijs)wijzigingen in haar portfolio.
 5. Lokale aanbieders worden opgenomen in de vergelijking als deze een postcodecheck beschikbaar stellen die voldoet aan de specificaties van Bencom. Deze specificaties zullen op verzoek worden toegezonden.
 6. Bencom behoudt zich het recht voor om aanbieders die niet voldoen aan de informatieplicht te weren, al dan niet te verwijderen uit haar vergelijkingen.

Betrouwbaarheid

 1. De aanbieder zal er voor zorgdragen dat de informatie die hij verstrekt juist en volledig is volgens de Wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand).
 2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, zulks ter beoordeling van Bencom. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingsrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst, de eventuele verzendkosten en overige condities.

Vertrouwelijkheid en Privacy

 1. De aanbieder houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en geeft op zijn website aan hoe met persoonlijke gegevens wordt omgegaan.
 2. De aanbieder onderschrijft het Privacybeleid van Bencom BV.

Aanvullende voorwaarden accessproviders

 1. Alleen Internet Service Providers die een eigen DSL-netwerk hebben of officieel partner zijn van KPN worden in de (A)DSL vergelijking opgenomen.

Aanvullende voorwaarden hostingproviders

 1. De hostingprovider die voor de eerste keer inloggegevens aanvraagt en opgenomen wil worden in de vergelijking, moet registrar (tussenpersoon) zijn van SIDN, d.w.z. het recht hebben tot het verzorgen van de registratie van .nl-domeinnamen.
 2. De hostingprovider dient minimaal 1x per jaar in te loggen tot het hostingproviderbeheer op Internetten.nl voor het verifiëren en updaten van de gegevens. De hostingprovider ontvangt jaarlijks ter herinnering een e-mail.
 3. De hostingprovider zal in het hostingproviderbeheer zelf zorgdragen voor het up-to-date houden van de informatie op Internetten.nl.
 4. Bencom behoudt zich het recht voor om hostingproviders die niet voldoen aan de 'Algemene en Aanvullende voorwaarden hostingproviders' te weren al dan niet te verwijderen uit haar vergelijkingen.
 5. Bencom behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervan wordt tijdig melding gemaakt.

11-12-2012